Bir yerde okurken dikkatimi çekmişti Hz. Hasan’a (r.a) ait olduğu belirtilen bir söz ve şöyle diyordu:

“Şu üç şeyden sakının:
İblisi yoldan çıkaran kibirden,
Ademi cennetten çıkaran hırstan,
Kâbili kardeş katili eden hasetlikten”

KİBİR, HIRS VE HASET
Aslında insanı yiyip bitiren, içten içe tüketen, manen hasta eden, neticesinde dünya ve ahiret dengesini bozup yerle bir eden üç hastalıklı hal…
Rabbim muhafaza eylesin.

Kibir: “Kişinin kendini üstün görmesi ve bu duyguyla başkalarını aşağılayıcı davranışlarda bulunması”

Hırs: “Bir şeyi şiddetle arzu etme, ona aşırı derecede tutkun olma, şiddetli ve sonu gelmeyen istek, taşkın arzu, aç gözlülük, genellikle mal, mevki, şöhret, ilim gibi maddî veya mânevî imkânları elde etme yahut daha genel olarak belli bir amacı gerçekleştirme hususunda kişinin bütün benliğini saran tutkular…”

Haset: “Başkasının sahip olduğu maddî veya mânevî imkânların kendisine intikal etmesi veya kıskanılan kişinin bu imkânlardan mahrum kalması yönündeki istek ve niyet…”

Written by İdris YAVUZYİĞİT

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir