Allah, Bir Kulun Helakini Dilerse
Ondan «Haya Duygusu»nu Alır. Sonrası Allah muhafaza…

“Allah bir kulu helak etmeyi dilediği zaman ondan hayayı alır.
Ondan hayayı aldığı zaman artık ona Allah’ın gazap ve cezası gelir.
Allah’ın gazabı geldiğinde de ondan emanet duygusu çekilip alınır.
Güvenirlilik alındıktan sonra o kimse hainleşir.
O hainleşince de ondan merhamet çekilip alınır.
Ondan merhamet alındığı zaman da o kimse artık kovulmuş ve lanetlenmiş olur.
Kovulup, lanetlendiği zaman da İslam bağını boynundan çıkarmış olur.”
(İbn Mace, Fiten, 4190)

Haya》Emanet》Güven 》Merhamet》
İhanet 》Lânet 》Ceza》Helâk…

Bir hadisin bizlere ifade ettiği kavramlar aslında Efendimizin sözlerine sadece mana olarak bakmamamız gerektiğini, Tefekkür ve Tezekkür yönüyle ele alıp hayata katmamız gerektiğini hatırlatıyor.

İbretle, aklederek bakabilenlere asırlar öncesinden nice mesajlar veren Rahmet Peygamberine Salât ve Selâm olsun.

Written by İdris YAVUZYİĞİT

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir