Eğitim Şart azîzim

“Kur’ân’ın tamamını okudum. 90 yerde Allah’ın rızka kefil olduğunu sadece bir yerde ise şeytanın insanı fakirlikle korkutacağını gördüm.
Ve insan Rabbinin 90 yerdeki vaadini unutup, şeytanın sadece bir yerdeki yalanına kandığını da gördüm.” der Hasan-ı Basrî hazretleri.

Eğitim, insanın kemale ermesi, korkularıyla başa çıkabilmesi, olağan dışı durumlara uyum sağlayabilmesi, eldekiyle yetinebilmesini sağlamalıdır.
Sadece kitabî bilgi insanı eğitemez. Bilginin hayatileşmesi, yaşam alanına taşınabilmesi gerekir.
Erdemli bir toplumun oluşabilmesi için bilgiye hikmet yüklenmesi, bilginin ahlâkîleşmesi gerekir.
Bunun yolu da vicdan eğitimine yönelmekten geçer.
Unutmayalım ki Vicdan eğitiminin anahtarı da imandır.
Vesselâm

Written by İdris YAVUZYİĞİT

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir