Hünkar Hacı Bektaş Veli

Hacı Bektaş-ı Veli

Sevgi muhabbet kaynar, yanan ocağımızda,
Bülbüller şevke gelir, gül açar bağımızda.
Hırslar, kinler yok olur, aşkla meydanımızda,
Aslanlarla ceylanlar, dosttur kucağımızda.

13. Yüzyılın gönül erlerinden olan Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli asıl adıyla Seyyid Muhammed, Horasan’ın Nişabur kentinde dünyaya gelmiştir. Horasan hükümdarından İbrahim-i Sâni ‘nin oğlu olup bir şehzadedir.

Hoca Ahmet Yesevi’nin halifesi Lokman-ı Perend-î ‘den dersler almış ve bir zaman sonra Hoca Ahmet Yesevi’den halifelik sembolleri olan; taç, şamdan, seccade ve sofrayı alarak bir işaret üzerine önce Mekke’ye varıp haccetmiş, devamında ise Necef ve Kerbela’yı ziyaret edip ardından da Anadolu’ya bugünkü adı Hacıbektaş olan Sulucakarahöyük’e yerleşmiştir.
Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli Yeniçeri ocaklarının kuruluşunda büyük emek sarfetmiş ve Yeniçeri ocağının piri olarak kabul edilmiştir.
Gönül ehli ve Anadolu irfanının sembollerinden olan Hünkar herkes tarafından sevilen bir şahsiyettir.

Hacı Bektaş-ı Veli Kendisinden yaklaşık iki asır sonra yazılan Velâyetnâme adlı eserlerle tanınmıştır.

Yunus Emre ‘nin hocası Taptuk Emre’nin de piri olan Hünkar iyi bir Müslüman, samimi bir Mutasavvuf, gerçek bir mürşid ve Allah dostudur.

Günümüzde Hacı Bektaş Veli’nin yolundan gidenler, Anadolu irfanına sahip çıkanlar olduğu gibi malesef kendisini istismâr edenlerde vardır.

Gelin onun günümüzü de aydınlatan sözlerine ve beyitlerine kulak verelim:

Dostumuzla beraber, yaralanır kanarız,
Her nefeste aşk ile yaratanı anarız.
Erenler meydanına, vahdet ile gir de gör,
Kırk budaklı şamdanda kırkımız bir yanarız.

■ “Okunacak en büyük kitap insandır”
■ “Her gördüğünüz Adem’i Adem sanmayın.”
■ “Âdem’in Âdemliği; akıl, hayâ ve ilim iledir.”
■ “İnsanın güzelliği sözünün güzelliğinde saklıdır.”
■ “İnsanları yüzünün güzelliğinden değil gönülden dökülen inci mercan sözlerden tanımalı ve sevmeli.”
■ “İncinsen de, incitme. İnsan dilinin arkasında gizlidir.”
■ “İnsanın kemali, ahlâk güzelliğidir.”
■ “İnsanın olgunluğu, davranışlarının doğruluğundadır.”
■ “Eline, diline ve beline sahip çık.”
■ “Edep elbisesini, sırtınızdan ölünceye kadar çıkartmayınız.”
■ “Eğer bir insan, hem çalışkan hem akıllı ise taktir et; çalışkan fakat akıllı değilse dikkat et; akıllı fakat tembel ise ikaz et; hem akılsız hem tembel ise onu terk et.”
■ “En büyük keramet çalışmaktır.”
■ “Çalışmadan geçinenler bizden değildir.”
■ “Oturduğun yeri pak et, kazandığın lokmayı hak et.”
■ “Kendini temizlemeyen başkasını temizleyemez.”
■ “Bir olalım, iri olalım, diri olalım.”
■ “Her ne arar isen, kendinde ara.”
■ “Yolumuz; ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur.”
■ “Özünde ve sözünde temiz olmayanların, imanı tam değildir.”
■ “Dinine dizlerinle değil, kalbinle bağlan.”
■ “Bizim erkânımız; ahlâkı Muhammed’i ve edebi Ali’dir.”

Madde karanlığı, akıl nuru;
Cehalet karanlığı, ilim nuru;
Nefis karanlığı, marifet nuru;
Gönül karanlığı, aşk nuru ile aydınlanır.

 

Written by İdris YAVUZYİĞİT

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir