Akrabalık İlişkilerinin Önemi

AKRABALIK İLİŞKİLERİNİN ÖNEMİ SILA-İ RAHİM
Sıla bağ demek, Rahim ise anne rahminden gelen bir kelime. “Doğum yoluyla insanların bir zincirle birbirlerine bağlanması yani akraba olması” demek olan Sıla-i Rahim ifadesi hem ayeti kerimelerde hem de hadisi şeriflerde yerini bulan ve akrabalar arası ilişkiyi sürdürmek anlamına gelen ve bizzat cenabı Hakkın ve Efendimizin insanlığın üzerine daimî bir şekilde vazife olarak öngördüğü bir ilişki çeşididir.

Sıla-i rahim terim olarak “İnsanın kendi iradesiyle seçimde bulunamadığı Kan, Evlilik ya da süt yoluyla oluşabilen akrabalık bağlarını yaşatma, akrabalarla ilişkiyi sürdürme, haklarını gözetme, onlara ilgi gösterme, iyilik ve yardımda bulunma, ziyaret etme, İnsanın akrabalarıyla arasının iyi olması; İnsanın akrabalık bağlarını tamamen kesip kopartarak ilişkiyi ortadan kaldırmaması, akraba ile sorun yaşasa bile o problem çözülene kadar akrabasından kesin ve nefret dolu bir şekilde ayrılmaması” şeklinde ifade edilebilir.

Rahim kelimesi Allah’ın Rahman isminden alınmıştır. Bu konuda ki kudsî hadiste “Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır: “Ben Allah’ım. Ben Rahman’ım, rahmi (akrabalığı) ben yarattım, kendi ismimden bir isim ona verdim. Artık kim yakınlarıyla ilgi kurup akrabalığın hakkını yerine getirirse ona lütuflarda bulunurum, kim de akraba ile ilişkisini keserse (ilgisiz kalırsa), ben de ondan rahmetimi keserim.” (Tirmizî, Kitabu’l-Birr ve’s-Sıla, 9)

Sıla-i Rahim/Akrabalık ilişkilerinde usül en yakından uzağa bir yol izlemeyi gerektirir. Bu sıralama da Anne-Baba, Dede-Nine, Çocuklar, Kardeşler, Babanın Kardeşleri, Annenin Kardeşleri… Sıralamada, ihtiyacı görmede, ihsan ve yardımda, ilişkide öncelik ve hak bu şekilde gerçekleşir. Dinimiz beşerî saadetin vazgeçilmez şartlarından olan sıla-i rahmin terkini büyük günahlardan saymıştır.

• Sıla-i rahim, Müminin en önemli özelliklerinden biridir.
• Sıla-i Rahim, İnsan hayatını kuşatan ibadetlerden birisidir.
• Sıla-i rahim, Kur’an’ın en temel emirlerinden bir tanesi olarak Rahman’dan bir bağdır.
• Sıla-i rahim, Ömrün ve rızkın bereketlenmesinin en önemli vesilelerinden biridir.
• Sıla-i rahim, Korunduğunda sahibini cennete taşıyacak bir buraktır.
• Sıla-i rahim, Koparıldığında; toplumu rahmetten mahrum bırakan bir yıkımdır.
• Sıla-i rahim, İnşa edildiğinde; karşılığı dünyada verilmeye başlanan bir nimettir.
• Sıla-i rahim akrabanın gönlünü hoş tutmak ve senden yana hoşnutluk duymalarıdır.
• Sıla-i rahim, zengin-fakir ayrımı gözetmeksizin akrabalarla güçlü bağlar kurmaktır.
• Sıla-i rahim, herkes için Allah’ın rızası gözetilerek yerine getirilmesi gereken bireysel bir ibadettir, adet yada bir kültür değildir.
• Sıla-i rahim, hiçbir milletin, hiçbir medeniyetin, hiçbir kültürün yeryüzünde canlandıramadığı ancak Ümmeti Muhammed’in ve bu medeniyetin oluşturarak insanlığa getirdiği en büyük değerlerden birisidir.

Bugün yeryüzünde teknolojinin bütün imkanına, iletişim yollarının olağan üstü olmasına rağmen akrabalık ilişkileri kopabiliyorsa bir kez daha derin derin düşünmeye ihtiyaç var demektir.

Akrabalık ilişkileri, dallı budaklı, meyveli bir ağaca ya da bir elektrik ağına benzetilebilir. İlişkilerin sağlam tutulması elektriğin sürekli olmasını sağlayacaktır.
Unutmayalım ki sıla-i rahim, insanları boncuk taneleri gibi bir araya getiren ipliğe benzer. Bu bağı koparmak hoş görülmediği gibi, güçlendirmek gerektiğini ayet ve hadislerde görüyoruz.

وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ
“…Birbirinin mirasçısı olan akraba (rahim sahipleri), Allah’ın Kitab’ına göre birbirine daha yakındırlar” (Enfal, 8/75; Ahzab, 33/6) ayeti yaratılış gereği akraba olanların, yakınlık dere-celerine göre birbirlerine diğer insanlardan daha çok ilgi duyacaklarını, birbirlerini daha çok koruyacaklarını bildirmektedir.

Sıla-i Rahim,
• Yakınlara karşı tatlı sözlü, güler yüzlü olmak, selâmlaşmak,
• Hâl hatır sormak, ziyaret etmek, mektuplaşmak,
• Elden geldiği kadar onların sevinçlerine ve hüzünlerine ortak olmak,
• Üzüntüsünde teselli ve tâziyede bulunmak,
• Hediyeleşmek, bir meselesi varsa ilgilenmek,
• İkramda bulunmak ve gerektiğinde maddî destek sağlamak
• İyilik Etmek, Hakkını Vermek, Manevi Yardımda bulunmak, Yol Göstermek, Sevmek, Kötülüklerine Karşı Sabır ve iyilikle muamele, İlgi Ve Alaka Göstermek, İlişkileri Sürdürmek, Affedici Olmak… gibi çok kapsamlı ifade edilebilecek bir kavramdır.

Written by İdris YAVUZYİĞİT

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir