Bir Dua

Zeyd b. Erkam şöyle demiştir:

Ben size sadece Resûlullah”ın (sav) bize öğrettiğini öğretiyorum. O şöyle derdi:

“Allah”ım!

Âcizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım.

Allah”ım!

Nefsime takvasını (sorumluluk bilincini) nasip et ve onu arındır; onu en iyi arındıracak olan sensin. Onun dostu ve velisi sensin.

Allah”ım!

Huşû duymayan kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. ”
(Nesâî, İstiâze, 13)

Written by İdris YAVUZYİĞİT

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir