Anne

“Yüce  Rabb’ın  şöyle  emretti;  Yalnız  Allah’a  ibadet  edeceksiniz,  ana-babalarınıza  iyilik yapacaksınız.  Şayet  bunlardan  biri  veya  her  ikisi  senin  yanında  ihtiyarlarsa  sakın  onlara  “öf  ” dahi  deme,  yüzlerine  bağırma,  onlara  tatlı  söz  söyle.  Onlara,  merhamet  belirtisi  olarak  tevazu kanadını  aç  da,  “Ya  Rab,  küçüklüğümde  bana  şefkat  gösterdikleri  gibi,  sen  de  onlara merhamet  et”  de “(İsrâ,  17/23-24)
–  Ailenin  bir  parçası  olacak  çocuğu  aylarca  karnında taşıyan,
– Dünyaya getirirken  ölüm  tehlikesiyle baş  başa  kalan,
– Kuvvetinden  kuvvet  katarak  yavrusunu  sütüyle besleyen,
– Gündüzleri  huzursuz,  geceleri  uykusuz kalarak  evladının  gözyaşlarını  dindiren,
– En gerekli  temizliklerini  seve  seve yapan,
– İrili  ufaklı  çocukların  en  usandırıcı  bunaltıcı  gürültülerine  ve münasebetsizliklerine  sabır  ve sebat  gösteren,
– Yemeyip  yediren,  içmeyip  içiren,
– Koruyup  kollayarak  tehlikelerden  uzak  tutan,
– Yavrusunun  hastalığı  ile mahzun,  neşe  ve  sevinci  ile memnun  olan,
– Şefkat  ve merhametini  sevgiyle yoğurarak  terbiye veren,
– Karşılıksız  öğreten  ve  öğrenen  varlık,  (sabrı,  tahammül  etmeyi,  sevilmeden sevmeyi,  karşılıksız  vermeyi,  fedakarlığı  öğrenir çocuğundan)
– Çocuğuna toz  kondurmayan….  Bir varlığın  adıdır anne…
Tüm annelere selam olsun.

“Rızkının çoğalmasını ve ömrünün uzamasını isteyen, ana ve babasına ikram ve ihsanda bulunsun ve akrabalarını ziyaretetsin.”
(Terğib Ve Terhib, C.5, S.116/ Ahmet, seçme hadisler, sh. 152, no:27)

“Anam-babam çok şefkatsiz, onlara nasıl itaat edeyim” diyen bir kimseye,  Resulullah (s.a.v) buyurdu ki:
“Anan seni 9 ay karnında gezdirdi. 2 yıl emzirdi. Seni büyütünceye kadar koynunda besledi ve kucağında gezdirdi. Baban da seni büyütünceye kadar birçok zahmete katlandı. İdare ve maişetini temin etti. Sana dinini, imanını öğretti. Seni islam terbiyesi ile büyüttü. Şimdi nasıl olur da, şefkatsiz olurlar? Bundan daha büyük ve kıymetli şefkat olur mu?”

“Allah’ın rızası, ana-babanın rızasında; Allah’ın gazabı da ana-babının kızmasındadır”. (Tirmizi, Birr, 3)

Written by İdris YAVUZYİĞİT

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir