Kuran-ı Kerim

Kur’an-ı Kerim bir hayat/yaşam kitabıdır.

Kıraate indirgemek, belli günlere hapsetmek, bulunsun diye sahip olmak Kur’an-ı ve mesajını anlamamak demektir. Hele hele tartışma kitabına dönüştürmek, fikrimizi savunmak için delil getirilen bir mecra olarak görmek asla kabul edilemez.

Rasûlullah (sav) Hayber Günü Sahabe-i Kirâma Yaptığı Uyarı günümüze de yansıyor:

“Dikkat edin, bana Kitap ve onun bir misli(sünnet) verildi. Dikkat edin, karnı tok bir adamın koltuğuna yaslanarak size, ‘Bu Kur’ân, size yeter. Onda helâl bulduklarınız helâl, haram bulduklarınız haramdır.’ demesi yakındır. Dikkat edin! Allâh Rasûlü’nün haram kıldıkları, Allâh’ın haram kıldıkları gibidir.” (Ebû Dâvûd, Sünnet 6; İbn Mâce, Mukaddime 2; Tirmizî, İlim 10; Ahmed b. Hanbel, 6/8)

Kur’an-ı Kerimi Öğren, Oku, Anla, Yaşa, Yaşat, Tefekkür ve Tezekkür Et, Öğret…

Rabbim Kur’an-ı Kerime ve Efendimizin Sünnetine uygun bir hayat sürmeyi herkese nasip etsin.

Written by İdris YAVUZYİĞİT