idrisyavuzyigit

● Zina Haramdır
● Her türlü ahlaksızlık Haramdır
● Zulüm Haramdır
● Şiddet Haramdır
● Haksızlık yapmak Haramdır
● Adaletten ayrılmak Haramdır
● Canlıya zarar vermek Haramdır
● Cana kıymak Haramdır
● Ömrü israf Haramdır
● Kur’an’a aykırı hareket etmek Haramdır
● Allah’a isyan Haramdır
● ……..

● Haram/Günahda Hayat Yoktur

“İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki Kur’an bir vadide, onlar başka bir vadide olacaklar. (Hayatlarında Kuran’dan hiçbir şey olmayacak)”

Hz. Muhammed s.a.v

Ariflerden biri ”Rabb’imi çok seviyorum” demiş…
Çünkü insanlar kusurumu bilmiyor ama her yerde ötüyor, yaygara ediyor. Rabb’im ise; Biliyor, ama örtüyor. Bu bile sevmem için yeter” demiş.

İnsan beşer varlık, hata, kusur, günah işleyebilir. İnsanı diğer varlıklardan ayıran önemli özellik onun sorumluluğudur. Hata kusur ve günahlarında ısrar etmemesi, bir an önce pişman olup vazgeçerek tevbe etmesi gerekir. İyi bir Müslüman olması da buna bağlıdır.
Rabbim bizleri her turlü günah, hata ve kusurlardan uzak eylesin. Tövbelerimizi kabul buyursun.

Written by İdris YAVUZYİĞİT