Anne-Baba

“Rızkının çoğalmasını ve ömrünün uzamasını isteyen, ana ve babasına ikram ve ihsanda bulunsun ve akrabalarını ziyaretetsin.” (Terğib Ve Terhib, C.5, S.116/ Ahmet, seçme hadisler, sh. 152, no:27)

“Anam-babam çok şefkatsiz, onlara nasıl itaat edeyim” diyen bir kimseye,  Resulullah (s.a.v) buyurdu ki: “Anan seni 9 ay karnında gezdirdi. 2 yıl emzirdi. Seni büyütünceye kadar koynunda besledi ve kucağında gezdirdi. Baban da seni büyütünceye kadar birçok zahmete katlandı. İdare ve maişetini temin etti. Sana dinini, imanını öğretti. Seni islam terbiyesi ile büyüttü. Şimdi nasıl olur da, şefkatsiz olurlar? Bundan daha büyük ve kıymetli şefkat olur mu?”

١٧- [عن [جاهمة بن عباس بن مرداس السلمي]:] أتيتُ النَّبيَّ ﷺ أستشيرُه في الجهادِ فقال النَّبيُّ ﷺ ألك والدان قلتُ نعم قال الزَمْهما فإنَّ الجنَّةَ تحت أرجُلِهما
Cihad konusunda efendimizle istişareye geldim. Peygamberimiz bana dedi ki “Annen-Baban hayattamıdır” ben evet cevabını verince Efendimiz dedi ki ” Anne-babana gerekli hürmeti göster zira cennet o ikisinin ayakları altındadır.”
( İbn Hanbel, Nesâî, Hakim, Taberanî, 2/289/2202; Münzîrî, etTerğîb vetTerhîb, C.3, 293.)

●  Ailenin  bir  parçası  olacak  çocuğu  aylarca  karnında taşıyan,

● Dünyaya getirirken  ölüm  tehlikesiyle baş  başa  kalan,

● Kuvvetinden  kuvvet  katarak  yavrusunu  sütüyle besleyen,

● Gündüzleri  huzursuz,  geceleri  uykusuz kalarak  evladının  gözyaşlarını  dindiren,

● En gerekli  temizliklerini  seve  seve yapan,

● İrili  ufaklı  çocukların  en  usandırıcı  bunaltıcı  gürültülerine  ve münasebetsizliklerine  sabır  ve sebat  gösteren,

● Yemeyip  yediren,  içmeyip  içiren,

● Koruyup  kollayarak  tehlikelerden  uzak  tutan,

● Yavrusunun  hastalığı  ile mahzun,  neşe  ve  sevinci  ile memnun  olan,

● Şefkat  ve merhametini  sevgiyle yoğurarak  terbiye veren,

● Karşılıksız  öğreten  ve  öğrenen  varlık, (sabrı,  tahammül  etmeyi,  sevilmeden sevmeyi,  karşılıksız  vermeyi,  fedakarlığı  öğrenir çocuğundan)
● Çocuğuna toz  kondurmayan…. Bir varlığın  adıdır anne…

Doğan CÜCENOĞLU der ki “Annen yok, kimsen yok”
Her gün annesini düşünen, dua eden, hasretiyle yanan evlatlara ve cenneti yüreğinde taşıyan analara selam olsun.

Written by İdris YAVUZYİĞİT