idrisyavuzyigit

“Müslümanlar dünyaya egemen olmakla değil; Allah’ın yolunda adaletin kavgasını vermekle mükelleftir.” der Aliya İzzetbegoviç

Biz önce kendi aramızda, ailemizde, kurumlarımızda, şehrimizde, toplumumuzda adaleti tesis etmek mecburiyetindeyiz.

Bunun için önce ben adil olacağım. Sen adil olacaksın. O adil olacak ki adalet tesis edilebilsin. Haydi yeniden adalet tasavvurumuzu sorgulayarak başlayalım.

Written by İdris YAVUZYİĞİT