AHLAKI GÜZEL OLMAK

Zeyd İbnu Talha İbnu Rükâne (r.a) anlatıyor:

“Resûlullah (a.s) buyurdular ki:

“Her bir dinin kendine has bir ahlâkı vardır. İslâm’ın ahlâkı hayadır.”

(Muvatta, Hüsnü’l-Hulk 9, (2, 905); İbnu Mâce, Zühd 17, (4181, 4182).)

«Andolsun, Allah’ın Resülünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel örnekler vardır» (Ahzab 21)

Written by İdris YAVUZYİĞİT